,,Mój prąd" - dofinansowanie fotowoltaiki

“Mój Prąd” jest nowym programem przygotowanym przez Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska, którego założeniem jest wsparcie gospodarstw domowych na terenie całej Polski wchodzących w odnawialne źródła energii, a dokładnie fotowoltaikę.
Priorytetowym celem programu jest zwiększenie energii pochodzących z mikroinstalacji fotowoltaicznych, budżet do wykorzystania to 1 mld złotych. Wdrożenie programu ma być silnym bodźcem dla energetycznego rozwoju Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii, a tym samym ma pomóc w zrealizowaniu klimatycznych zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

Priorytetowym celem programu jest zwiększenie energii pochodzących z mikroinstalacji fotowoltaicznych, budżet do wykorzystania to 1 mld złotych. Wdrożenie programu ma być silnym bodźcem dla energetycznego rozwoju Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii, a tym samym ma pomóc w zrealizowaniu klimatycznych zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

Zasada programu “Mój Prąd” jest bardzo prosta, program jest skierowany do gospodarstw domowych, których moc zainstalowanej instalacji będzie się mieścić w przedziale 2-10 [kw]. Dofinansowanie do kupna, montażu instalacji jak i niezbędnego oprzyrządowania obejmuje do 50% kosztów, jednak wynosi nie więcej niż 5000zł.

Zastanawiasz się pewnie teraz czy możesz ubiegać się o dofinansowanie, jakie warunki musisz spełnić aby to było możliwe? No więc po pierwsze:

-Beneficjent programu „Mój Prąd” jest osobą fizyczną wytwarzającą energię elektryczną na własne potrzeby, ma on/ona zawartą umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci produktu wytworzonego przez jej mikroinstalacje fotowoltaiczną ,

-Jeżeli wnioskodawca korzystał już z dofinansowania lub jest w trakcie jego realizacji, czy też korzystał z innego programu, nie może ubiegać się o ponowny udział w pomocy płynącej z programu „Mój Prąd”, 

-Istotną kwestią jest również to, że aby dostać grant twoja inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji.

Czy program „Mój prąd” koliduje nam z innymi programami np. „Czyste Powietrze” czy różnymi ulgami inwestycyjnymi?

Programy „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” nie łączą się ze sobą, natomiast jeśli chodzi o ulgę termomodernizacyjną obejmuje ona wydatki poza wsparciem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Istotną informacją jest również to, że korzystanie z ulgi rolnej, kredytów preferencyjnych, dotacji ze środków publicznych czy też pożyczek wyklucza skorzystanie z dofinansowanie płynącego z programu „Mój Prąd”.

Natomiast jak wygląda krok po kroku strona formalna ubiegania się o dotacje? Są to cztery proste kroki, a mianowicie:

-Kupujesz i instalujesz mikroinstalacje fotowoltaiczną np. z Solar Masters Projekt,

-Cierpliwie czekamy na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego,

-Następnie podpisujemy umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej, 

-I na koniec złóż wniosek w II naborze od 13.01.2020r. do 18.12.2020r.

Należy pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna nie może zostać przyłączona przez Operatora Systemów Dystrybucyjnych przed ogłoszeniem naboru, jednakże musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. Wniosek powinien być składany dopiero po zakupie i montażu ogniw, podpisaniu umowy dwustronnej z OSD oraz zainstalowaniu licznika dwukierunkowego. Beneficjent składa wniosek o grant, którego zatwierdzenie jest jednocześnie umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy dołączyć do niego następujące dokumenty:

-fakturę za zakup i montaż instalacji PV,

-dowód zapłaty faktury,

-dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

Podsumowując, program rządowy jakim jest „Mój Prąd” to doskonała inwestycja w przyszłość nie tylko własnego domu, ale także czystego powietrza, pozwala chronić środowisko jak i spełnia wymogi UE, jednak co jest najistotniejsze dla Ciebie jako konsumenta to, to że zapewnia realnie szybszy zwrot twojej inwestycji, a co za tym idą oszczędności które szybciej wpadną Ci do kieszeni.

A co najważniejsze, jeżeli zakręciłeś się w tym wszystkim co do tej pory przeczytałeś, to się tym nie przejmuj bo nasza firma Solar Masters Projekt załatwia za Ciebie wszystkie formalności i wyjaśni wszelkie niewiadome, tak więc zapraszamy do kontaktu.: